Tạo video trực tuyến, tạo video từ các hình ảnh của bạn

Công cụ tạo các video đơn giản online từ các hình ảnh của bạn, cùng với nhạc theo chủ đề bạn yêu thích,hoặc sử dụng nhạc riêng của bạn. Giúp bạn có các video theo chủ đề dành cho mình :
+ Làm video kỷ niệm: : Các video lưu trữ các chuyến đi , các kỷ niệm của bạn với bạn bè và người thân...
+ Làm video chúc mừng sinh nhật: : Tạo các video chúc mừng sinh nhật bạn bè và người thân...với các bài hát nhạc sinh nhật quen thuộc
+ Làm video tình yêu: : Tạo các video tình yêu, hay các video tâm trạng tình cảm của bạn ...
+ Tạo video Avatar 7s: : Tạo các video avatar 7s
Tạo video trực tuyến, tạo video online
Hướng dẫn tạo video online: Bạn click vào nút : Tạo video online , nếu là lần đầu tiên bạn cần đăng nhập để có thể tạo và quản lý các video của mình. Việc đăng nhập qua Facbook rất nhanh và tiện lợi
Sau khi đăng nhập bạn có thể tạo các video theo chủ đề và quản lý các video và quá trình tạo video...