Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

02/06/2016 | 11752 | Vũ Quang Chất | Giới thiệu

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online. Giúp bạn tạo các video từ hình ảnh và nhạc , bạn có thể tạo các video avatar 7s hay các video kỷ niệm tuổi học trò, tạo video online chúc mừng sinh nhật, kỷ niệm tình yêu...

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

Buildvideo.net - Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online. Giúp bạn tạo các video từ hình ảnh và nhạc , bạn có thể tạo các video avatar 7s hay các video kỷ niệm tuổi học trò, tạo video online chúc mừng sinh nhật, kỷ niệm tình yêu...

Bát đầu tạo ngay các video cho bạn : http://buildvideo.net/create

Chúng ta cùng lướt qua giao diện một vài chức năng của công cụ build video online

- Giao diện chọn và xem demo các style video kỷ niệm, video deo avatar 7s trên facebook

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

- Giao diện quản lý video của user với các video đã build, video biên tập, video đang build, ...

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

- Phần giao tùy chỉnh file nhạc, up load file ảnh cho video

Công cụ tạo video trực tuyến, Tạo video online

Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ bạn khám phá và trải nghiệm công cụ build video trực tuyến.

 

Bài Viết Liên Quan